Elk jaar worden er wijzigingen doorgevoerd in de Belastingwetgeving. Zeker als je een onderneming of woning bezit, kan de belastingaangifte hierdoor behoorlijk complex zijn. Ook het door de Belastingdienst voor-ingevulde biljet moet goed gecontroleerd worden. Uiteraard zijn hier bepaalde aftrekposten niet in verwerkt. Wil je het mislopen van aftrekposten voorkomen en maximaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Wij kunnen je o.a. in de volgende zaken adviseren en begeleiden:

  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Aanvragen voorlopige teruggaaf
  • Verzorgen teruggaaf omzetbelasting bij aanschaf zonnepanelen
  • Indienen voorlopige aangifte(n)
  • Hulp bij aanvraag toeslag(en)
  • Verzorgen van fiscale bezwaarschriften
  • Aangifte erf- en schenkbelasting