Privacyverklaring

Adveos kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Adveos, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Adveos verstrekt. Adveos kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verzamelt geen gegevens van websitebezoekers.

Waarom heeft Adveos gegevens nodig?

Adveos verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Adveos uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, die doorgaans bestaat uit financiƫle dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Adveos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen met anderen

Adveos verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Adveos maakt geen gebruik van cookies.

Beveiligen

Adveos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adveos maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adveos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een duidelijke kleurenkopie van uw geldige identiteitsbewijs (niet een rijbewijs) bij het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u wel om in deze kopie uw foto en Burgerservicenummer (BSN) af te schermen; dit ter bescherming van uw privacy. Adveos zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.